Datos meteorológicos de HOY: 19/04/2019

Datos Hidrologicos


Hora Fecha
Cota_Emb
Caud.G01
Caud.G02
Caud.G03
Caud.G04
Apert.Ver.1
Apert.Ver.2
Apert.Ver.3
Apert.Ver.4
Caud.Frey
Caud.Percy
Caud.Rios
hh:mm:ss mm/dd/aa
m.s.n.m.
m3/seg
m3/seg
m3/seg
m3/seg
mts
mts
mts
mts
m3/seg
m3/seg
m3/seg
00:59:00 04/19/19
486.95
68.44
0.00
63.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.00
4.00
185.00
01:59:00 04/19/19
486.95
66.85
0.00
63.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.00
4.00
185.00
02:59:00 04/19/19
486.95
70.18
0.00
65.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.00
4.00
185.00


Estacion Meteorologica Futaleufu (Lat.Sur: 43g 07m 54s; Long.Oeste: 71g 38m 01s; Cota: 347 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Temp.Agua
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Evap.Dia
Evap.Mes
Pres.Atm
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
grados
%
m.s.n.m.
V
mm
mm
hPa
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 04/19/19
11.35
7.20
60.70
338.93
14.80
0.00
33.50
974.10
0.00
52.00
0.00
7.40
01:59:00 04/19/19
11.25
7.20
62.50
338.88
14.80
0.00
33.50
974.70
0.00
52.00
0.00
1.80
02:59:00 04/19/19
7.25
7.20
74.70
338.94
14.80
0.00
33.50
975.20
0.00
52.00
0.00
0.00


Estacion Meteorologica Puesto Rios (Lat.Sur: 43g 10m 31s; Long.Oeste: 71g 37m 32s; Cota: 335 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Dato_no
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
mts
V
Valido
Valido
Valido
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 04/19/19
6.60
0.00
100.00
4.65
15.10
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
3.00
01:59:00 04/19/19
6.80
0.00
100.00
4.66
15.20
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
0.00
02:59:00 04/19/19
3.70
0.00
100.00
4.66
15.20
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
0.00
2.40


Estacion Meteorologica Bustillo (Lat.Sur: 42g 42m 10s; Long.Oeste: 71g 37m 32s; Cota: 520 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Pres.Atm
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Di.Vien
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
mts
V
Valido
Valido
hPa
mm
mm
grados
km/h
00:59:00 04/19/19
9.10
0.00
61.30
3.43
15.40
0.00
0.00
983.40
0.00
76.30
180.00
2.00
01:59:00 04/19/19
5.40
0.00
76.60
3.43
15.40
0.00
0.00
986.90
0.00
76.30
309.00
2.70
02:59:00 04/19/19
4.20
0.00
80.70
3.43
15.40
0.00
0.00
988.00
0.00
76.30
264.00
3.20


Estacion Meteorologica Huemul (Lat.Sur: 43g 02m 15s; Long.Oeste: 71g 50m 48s; Cota: 500 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Dato_no
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
m.s.n.m.
V
Valido
Valido
Valido
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 04/19/19
7.40
0.00
80.50
487.16
13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
63.60
0.00
2.00
01:59:00 04/19/19
6.60
0.00
80.70
487.16
13.10
0.00
0.00
0.00
0.00
63.60
0.00
0.00
02:59:00 04/19/19
6.60
0.00
81.30
487.15
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.60
0.00
1.40


Estacion Meteorologica Rio Percey (Lat.Sur: 42g 51m 30s; Long.Oeste: 71g 25m 47s; Cota: 750 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Dato_no
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
mts
V
Valido
Valido
Valido
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 04/19/19
1.80
0.00
100.00
0.10
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.00
0.00
0.00
01:59:00 04/19/19
0.50
0.00
100.00
0.10
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.00
0.00
1.90
02:59:00 04/19/19
0.20
0.00
100.00
0.10
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.00
0.00
2.90