Datos meteorológicos de HOY: 03/06/2023

Datos Hidrologicos


Hora Fecha
Cota_Emb
Caud.G01
Caud.G02
Caud.G03
Caud.G04
Apert.Ver.1
Apert.Ver.2
Apert.Ver.3
Apert.Ver.4
Caud.Frey
Caud.Percy
Caud.Rios
hh:mm:ss mm/dd/aa
m.s.n.m.
m3/seg
m3/seg
m3/seg
m3/seg
mts
mts
mts
mts
m3/seg
m3/seg
m3/seg
00:59:00 06/03/23
479.13
0.00
76.21
74.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192.00
18.00
211.00


Estacion Meteorologica Futaleufu (Lat.Sur: 43g 07m 54s; Long.Oeste: 71g 38m 01s; Cota: 347 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Temp.Agua
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Evap.Dia
Evap.Mes
Pres.Atm
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
grados
%
m.s.n.m.
V
mm
mm
hPa
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 06/03/23
4.55
6.90
91.10
339.07
14.70
0.00
2.80
960.80
2.40
52.00
0.00
0.00


Estacion Meteorologica Puesto Rios (Lat.Sur: 43g 10m 31s; Long.Oeste: 71g 37m 32s; Cota: 335 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Dato_no
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
mts
V
Valido
Valido
Valido
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 06/03/23
3.20
0.00
100.00
4.78
12.70
0.00
0.00
0.00
2.20
38.60
0.00
2.20


Estacion Meteorologica Bustillo (Lat.Sur: 42g 42m 10s; Long.Oeste: 71g 37m 32s; Cota: 520 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Pres.Atm
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Di.Vien
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
mts
V
Valido
Valido
hPa
mm
mm
grados
km/h
00:59:00 06/03/23
4.00
0.00
90.50
4.30
13.50
0.00
0.00
799.90
1.00
41.20
354.00
4.10


Estacion Meteorologica Huemul (Lat.Sur: 43g 02m 15s; Long.Oeste: 71g 50m 48s; Cota: 500 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Dato_no
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
m.s.n.m.
V
Valido
Valido
Valido
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 06/03/23
0.50
0.00
97.50
479.20
12.50
0.00
0.00
0.00
4.80
60.60
0.00
1.60


Estacion Meteorologica Rio Percey (Lat.Sur: 42g 51m 30s; Long.Oeste: 71g 25m 47s; Cota: 750 m.s.n.m.)


Hora Fecha
Temp.Amb.
Dato_no
%Humedad
Cota
Ten.Bat.
Dato_no
Dato_no
Dato_no
Lluv.Dia
Lluv.Mes
Dato_no
Vel.Vien.
hh:mm:ss mm/dd/aa
grados
Valido
%
mts
V
Valido
Valido
Valido
mm
mm
Valido
km/h
00:59:00 06/03/23
3.20
0.00
100.00
0.36
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
17.40
0.00
6.50